Biuro Rachunkowe


- Kompleksowa obsługa Twojej firmy w zakresie rachunkowości.

- Podatki, optymalizacja i doradztwo dla firm.

- Porady i obsługa prawna firm.

Zapraszamy do współpracy

Oferta

-

Obsługa prawna


Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Wiemy, jakim wyzwaniem dla naszych Klientów są kwestie i problemy prawne, z którymi spotykają się na co dzień zarówno w swoich przedsiębiorstwach, jak i w życiu prywatnym. Wychodząc naprzeciw potrzebie profesjonalnego doradztwa prawnego oferujemy szeroką gamę fachowych usług z tej dziedziny, w obrębie różnych gałęzi prawa. Nasza wsparcie zapewnia rzetelną i kompleksową obsługę prawną firm i osób fizycznych.

Jeśli potrzebujesz pomocy, otrzymasz kompetentną reprezentację przed sądem każdej instancji, a także wobec urzędów administracji państwowej i samorządowej. Nasza siedziba znajduje się na terenie Przeworska. Jeśli jesteś przedsiębiorcą bądź osobą fizyczną i potrzebujesz fachowego wsparcia prawnego – nie wahaj się, wybierz nas.


Szeroko rozumiana pomoc prawna w zakresie:
Obsługa prawna - INNOVATION CONSTRUCTION
PRAWO CYWILNE
 • Sporządzanie umów,
 • uczestnictwo radców prawnych Kancelarii w procesie negocjacji umów,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • zastępstwo procesowe Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • zastępstwo procesowe Klientów przed sądami polubownymi,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • zastępstwo Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.
PRAWO HANDLOWE
 • Sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Sporządzanie wniosków oraz innej dokumentacji związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności,
 • Obsługa i przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek, tj. zgromadzeń zarządów oraz rad nadzorczych.
PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • Reprezentacja w sporach z pracownikami,
 • zastępstwo procesowe Klientów w sporach na tle stosunku pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń oraz innych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy,
 • reprezentacja przed Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Obsługa prawna - INNOVATION CONSTRUCTION
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem Klienta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • doradztwo prawne na rzecz Klientów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na etapie odwoławczym.
Obsługa prawna - INNOVATION CONSTRUCTION
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Obsługa prawna Klientów w zakresie nabywania i zbywania prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych np. użytkowanie wieczyste,
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości np. najem, dzierżawa,
 • doradztwo w zakresie hipotek,
 • reprezentacja Klientów przed sądem wieczysto-księgowym.
POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE oraz PRAWO UPADŁOŚCIOWE i NAPRAWCZE
 • Doradztwo prawne na rzecz Klientów, których kontrahenci znajdują się w stanie upadłości,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • likwidacja spółek prawa handlowego.